Träningar

Dala Western Riders © 2012

Träningar Våren 2018

 

Medlemsträningar

Vi lägger ut på DWRs Facebook när det blir träningar

Borlänge Lisselhaga Ridhus

50 kr per ekipage betalas på plats. 100 kr för icke medlemmar,

Det krävs minst 2 ekipage för att träningen skall bli av.

Anmäl på styrelsen@dalawestern.com eller

SMSa Anneli 070-57 57 314.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisselhaga 1 maj 2017; Catarina Pedersen, Erika Semmingsson och

Malin Sakskilde

 

 

9/4 2017 hade vi Bedömningsritter för Stina Gatel i Hovgården, Borlänge. Deltagarna var väldigt nöjda och fick en hel del bra

tips av Stina som hade ett headset på sig så att åhörarna skunde ta del av informationen. Varje ekipage fick en egen

bedömning med sig hem.