Träningar

Dala Western Riders © 2012

Träningar Våren 2017

 

Medlemsträningar

Borlänge Lisselhaga Ridhus

Söndagar kl 16-17.

50 kr per ekipage betalas på plats.

Det krävs minst 2 ekipage för att träningen skall bli av.

Anmäl senast fredag kl 16 på

Dala Western Riders Facebooksida om ni vill vara med

eller SMSa Anneli 070-57 57 314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisselhaga 1 maj; Catarina Pedersen, Erika Semmingsson och

Malin Sakskilde

 

 

9/4 hade vi Bedömningsritter för Stina Gatel i Hovgården, Borlänge. Deltagarna var väldigt nöjda och fick en hel del bra

tips av Stina som hade ett headset på sig så att åhörarna skunde ta del av informationen. Varje ekipage fick en egen

bedömning med sig hem.